Nyt ambitiøst forsknings- og innovationsprojekt for det Blå Danmark sættes i søen

mandag 18 sep 17
|

Kontakt

Mette Sanne Hansen
Centerleder
DTU Management
26 79 33 91

Fakta om Blue INNOship II

Projektet har til formål at bidrage til, at det Blå Danmark er klar til at håndtere fremtidens udfordringer, hvor især digitalisering er et nøgleord. Der igangsættes en proces, som består af samspil mellem industrien, universiteter, maritime professionsskoler, GTS institutter, organisationer og myndigheder, mv.

Samtidig skal processen være med til at give interessenterne i Det Blå Danmark nye perspektiver på udviklingspotentialer og samarbejder, og det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne fra det nuværende Blue INNOship, der inddrages.

Arbejdet i Blue INNOship II tager udgangspunkt i ’fremtidens smarte skib’, hvilket bl.a. kan dække over digitale og elektroniske løsninger, big data, udstyr med måle- og kontrol interfaces, beslutningsstøtte og Internet of Things, cybersikkerhed, bæredygtighed, energieffektivitet og fremtidens forretningsmodeller.

Styregruppen

Styregruppen bag Blue INNOship II består af Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Metal, Søfartsstyrelsen, DTU, CBS og Force Technology.
Det maritime innovationsprojekt Blue INNOship satte fokus på udvikling af grønne og energieffektive løsninger. Nu sættes arbejdet med efterfølgeren Blue INNOship II i gang, og her er fokus er på digitalisering og nye forretningsmodeller.

Den maritime sektor skal indstille sig på, at de kommende år kommer til at byde på en udvikling i tempi, som vi aldrig har set det før. For at fastholde Det Blå Danmark i førertrøjen er der behov for at starte arbejdet med forsknings- og innovationsprojektet Blue INNOship II. Der vil der blive sat fokus på fremtidens smarte skib, herunder digitale løsninger, udstyr med måle- og kontrol flader, Internet of Things, autonome systemer og -drift, cyber sikkerhed, bæredygtighed, energieffektivitet, reguleringsbehov og fremtidens forretningsmodeller.

Til det formål har styregruppen bag Blue INNOship II ansat Rune Hahn Kristensen som projektleder. Den Danske Maritime Fond bevilligede tilbage i juni 25 millioner kroner til støtte for aktiviteter, der tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark. Og en af Vækstteamets anbefalinger var, at der fortsat sikres en forsknings- og udviklingsplatform. Derfor støtter fonden udviklingen af grundlaget for Blue INNOship II. Det første Blue INNOship har leveret flere succesfulde og innovative resultater til gavn for Det Blå Danmark. I projektet ’ Vessel Performance Decision Support’ har partnerne (Vessel Performance Solutions, Torm, J. Lauritzen, FORCE Tecnology og Aalborg Universistet) skabt f.eks. en besparelse på 70 millioner kroner for rederierne Torm og J. Lauritzen på driften af de involverede dele af deres flåder i 2016.

Opgaven for projektleder Rune Hahn Kristensen bliver at samle alle relevante interessenter. Her er målet, at Det Blå Danmark på den ene side står styrket i den hurtigt voksende digitalisering og automatisering, samt det komplekse miljø, som det skaber. Og på den anden side udvikler og styrker de kompetencer, der skaber innovation og konkurrencefordele for Det Blå Danmark.

Blue INNOship II projektet løber i første omgang frem til foråret 2018 og skal munde ud i to resultater. Først en analyse, der med udgangspunkt i Vækstteamets rapport, beskriver Det Blå Danmarks styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder. Således skal der opstilles pejlemærker for fremtidige udviklingsbehov. Dernæst en konkret ansøgning til Innovationsfonden, hvor der forventes et opslag i foråret 2018. Samtidig skal der også skabes grundlag for andre projekter, fx af forskningsmæssig karakter.

”Det er et spændende projekt, som jeg nøje har fulgt med i, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for videreudviklingen. Det Blå Danmark rummer et hav af udviklingsmuligheder, som der slet ikke er blevet åbnet op for endnu. Som industri er vi under pres af international konkurrence og af nye digitale spillere. Vi er i et slags innovationskapløb, hvor det gælder om at udbygge vores kompetencer og know-how hurtigere. Vi håber at Blue INNOship II kan blive et forum, hvor forskning og nye teknologier enkelt kan afprøves. Vi skal demonstrere, hvad der virker, og derigennem skabe konkurrencefordele, eksportsucceser og gode miljøtiltag. Det bliver et spændende samarbejde på tværs af faggrupper, som kan skabe en helt særlig dynamik,” siger Rune Hahn Kristensen, der kommer fra en stilling, som Innovation Portfolio Manager hos Maersk Line.

Der vil i de kommende måneder blive inviteret til workshops rundt omkring i landet, og arbejdsmetoden er, at interessenterne arbejder ud fra et langsigtet perspektiv og kommer med bud på, hvordan fremtidens skib, dets forretningssystemer og grænseflader til fx havne samt transport- og logistiksystemer kan se ud. Dernæst går man tilbage fra fremtiden til nutiden og sikrer, at vejen til fremtiden brolægges med innovation og solid forskning.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.maritime.dtu.dk/nyheder/2017/09/nyt-ambitioest-forsknings-og-innovationsprojekt-for-det-blaa-danmark-saettes-i-soeen?id=37ae749f-7654-481c-8a9f-67501827bcfa&utm_device=web&utm_source=researcharea&utm_campaign=Trafik-og-logistik
22 AUGUST 2019