Forside

Norden/ Orients Fond

maritime dtu

Centeret blev grundlagt 1. maj 2014. Maritime DTU skal koordinere de maritime aktiviteter på DTU inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning i tæt samarbejde med Det Blå Danmark.

Formål:
• At sikre uddannelsens relevans for dagens Blå Danmark og at uddannelsen er attraktiv for de ingeniørstuderende så der uddannes flere maritime ingeniører med en samlet bred kompetenceprofil.
• At koordinere og facilitere erhvervsrettet, tværfaglig forskning som skaber værdi for Det Blå Danmark.
• At styrke samarbejdet med erhvervet i forbindelse med forskning og uddannelse, og at fungere som Det Blå Danmarks kontaktpunkt til DTU. 
• Styrke forskningssamarbejdet med andre universiteter, nationalt og internationalt

Kalender  Alle