Norden

Uddannelse

På DTU findes flere muligheder for at uddanne sig inden for det maritime område:

Studieforløb i maritim teknik under bacheloren Produktion og Konstruktion. Det anbefalede studieforløb findes her.

Studieforløb i maritim teknik under kandidatuddannelsen Konstruktion og Mekanik. Det anbefalede studieforløb findes her.

Studieforløb i maritim teknik under diplomuddannelsen Maskinteknik 

Norden Five Tech-kandidatuddannelsen Nordic Master of Maritime Engineering

Kandidatuddannelsen Olie- og Gasteknologi

Kandidatuddannelsen Byggeteknologi med specialisering i marine konstruktioner

For yderligere oplysninger kontakt Maritime DTU.

Oversigt over projektforslag til eksamensprojekter for studerende findes her - og i DTUs projekt- og praktikbank (link).

Photo: Maritime DTU
Studietur til Singapore.

http://www.maritime.dtu.dk/uddannelse
28 MAJ 2018